คราฟต์เบียร์ไทย ทิศทางการดื่มแนวใหม่

อิทธิพลของคราฟต์เบียร์เป็นเหมือนคลื่นที่กระทบไปในวงกว้าง โดยประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลมาเช่นกัน ซึ่งอิทธิพลนั้นปรากฏชัดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านนี้เอง เมื่อมีผู้นำเข้าคราฟเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาให้บริการตามสถานบันเทิงต่าง ๆ และด้วยรสชาติที่แตกต่างจากเบียร์ที่ดื่มอยู่ทั่วไป จึงมีนักดื่มในไทยให้ความสนใจคราฟเบียร์มากขึ้น จนเกิดกลุ่มผู้ผลิต คราฟต์เบียร์ไทย ขึ้นมาในประเทศ แม้จะรับความนิยมด้านผลิตภัณฑ์แต่กระบวนการผลิตในไทยก็ถือว่ายังมีอุปสรรคอยู่มากทีเดียว

อุปสรรคของ คราฟต์เบียร์ไทย

คราฟต์เบียร์ไทย - https://hoosierbeergeek.com/ 2

อุปสรรคที่เปรียบเหมือนก้างชิ้นใหญ่ของ คราฟต์เบียร์ไทย คือกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ผู้ผลิตที่มีทุนน้อยเลย แม้จะมีข้อกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทำการผลิตเบียร์ได้อย่างถูกกฎหมายแต่ก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยืดหยุ่นนัก เพราะต้องยึดเงื่อนไขว่าเป็นโรงงานจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถผลิตเบียร์ได้ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1 แสนลิตรต่อปี หรือการเปิดพื้นที่ผลิตอีกรูปแบบเป็น Brew Pub ซึ่งจะเป็นกึ่งสถานบันเทิงกึ่งโรงงานผลิตเบียร์ โดยให้บริการคราฟต์เบียร์ภายในพื้นที่นั้นอย่างเปิดเผยแต่ไม่สามารถบรรจุขวดออกไปจำหน่ายนอกสถานที่ผลิตได้ 

ทางออกเฉพาะหน้าของ คราฟต์เบียร์ไทย

ด้วยเหตุปัจจัยด้านกฎหมายควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตรายย่อยที่ทุนไม่ถึง ทำให้การผลิต คราฟต์เบียร์ไทย ภายในประเทศไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เพราะมีเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยหลายข้อ ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จึงหันมาแก้ปัญหาด้วยการนำเบียร์ของตนเองไปผลิตที่ต่างประเทศ แล้วจึงนำเข้าเบียร์เหล่านั้นเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยการเสียภาษีและติดอากรณ์แสตมป์เป็นสินค้านำเข้า 

แบรนด์ คราฟต์เบียร์ไทย ที่โดดเด่น

คราฟต์เบียร์ไทย - https://hoosierbeergeek.com/ 3

ยี่ห้อคราฟต์เบียร์ไทย เจ้าแรกที่ผลิตขึ้นอย่างถูกกฎหมายมีชื่อว่า CHALAWAN (ชาละวัน) ดำเนินการโดย บจก.ฟูลมูน บรูเวิร์ค มีแหล่งผลิตอยู่ที่ออสเตรเลีย

หลังจากเปิดตัวคราฟต์เบียร์ถูกกฎหมายเจ้าแรกในไทยไปแล้ว ช่วงปี 2560 แบรนด์คราฟต์ เบียร์ไทย เจ้าอื่น ก็เริ่มผลิตคราฟต์เบียร์ถูกกฎหมายตามออกมาเรื่อย ๆ เช่น MAHANAKHON, Stone Head, Sandport เป็นต้น

สรุป 

แม้ว่าฐานการผลิตภายในประเทศของ คราฟต์เบียร์ไทย ยังไม่มีอิสระเท่าที่ควร แต่ถึงอย่างนั้นผู้ผลิตสัญชาติไทยเองก็ยังจะผลักดันสินค้าของตัวเองอยู่ตลอด เห็นได้จากความพยายามอันเข้มข้นที่ทำให้เกิดแบรนด์คราฟต์เบียร์ฝีมือคนไทยขึ้นมา ซึ่งต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงคราฟต์เบียร์ในไทยแบบถูกกฎหมายและมีอิสระในการผลิตต่อไป

เครดิตภาพ
https://happeningbkk.com/
https://cdn.hopculture.com/
https://www.piqsels.com/

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://hoosierbeergeek.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents